Aktiviteter i Axbergs folketshus

 

Axbergs Folkets hus
Visar Två systrar
 den 23 april kl 17.00

Entre 200 kr, kaffeservering 30 kr
Grupprabbatt vid fem betalande bjuds dessa på kaffe.
Biljettbeställning:
g-larsson@gmail.com,
Margareta 019-22 23 06  
Kerstin 019- 22 23 52
Medarrangörer: ABF Örebro Län, Adolf Lindgrens stiftelse, Axberg-Hovsta Hembygdsförening, Riksteatern Örebro Län, Örebro kommun kulturfövaltning